Контакт

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Стапете во контакт со Интер Експорт доколку имате било какви прашања или ви е потребна помош за добивање информации.

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

+389 (34) 346.976

fax: 345-064

EMAIL

kontakt@inter-export.com.mk

ivan@inter-export.com.mk

aleksandar@inter-export.com.mk

АДРЕСА

Str. “Boris Pop-Dimitrov" bb.
2400 Strumica, R. Macedonia

Top